Etruskerne og Tanaquil

Denne romanen er ikke bare en historie om en spesiell kvinne, den er også en av mange mulige fortellinger om hvordan den lille byen på de syv høydene kunne bli til stormakten Roma.

For mer enn 2500 år siden, i årene 753 (?) til 509 (?) før vår tid, ble Roma ifølge legenden regjert av til sammen syv konger. Historien om dem er preget av urgamle myter, og historiens tåkeslør hindrer oss i å se klart hva som skjedde.

Vi har oldtidshistorikernes fortellinger (Titus Livius med flere), men de nedtegnet selvfølgelig historien ut fra hva de hadde av tilgjengelige kilder, og gjennom sin egen tids briller skrev de om begivenheter som fant sted flere hundre år før de selv levde.

Den første av Romas syv konger, Romulus, regnes som byens grunnlegger. Etter Romulus fulgte tre sabinske konger, forteller oldtidshistorikerne, men den femte kongen, etruskeren Lucius Tarquinius Priscus (den gamle), var trolig den som beredte grunnen for at Roma skulle bli en mektig bystat. Dronningen hans, Tanaquil, er den eneste av Romas dronninger som nevnes i historikernes skrifter, og hun nevnes ikke bare én gang. Hun ble kalt «kongemakersken», og hvorfor, forteller denne boka noe om.
Tanaquil vokste opp i Tarquinia, en av de mest kjente etruskerbyene, og på hennes tid (ca. 645 til 575 før vår tid) dominerte den etruskiske kulturen det midtre Italia, og var dessuten godt etablert både på Posletta og i Campania.

Etter at den engelske forfatteren D.H. Lawrence reiste rundt i Etruria (nordvestre Lazio, Toscana og sørvestre Umbria) i 1927, skrev han en nydelig bok, Etruscan Places, om hva han så og fant. Da han skildret besøket sitt i Tarquinia, fortalte han om Tanaquil, kong Tarquinius Priscus’ «blodfulle hustru», som lokket sin husbond til Roma. Det var ikke fritt for at denne «blodfulle» kvinnen pirret nysgjerrigheten min, og jeg gikk i gang med å jakte på henne.

Kari Austbø

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s