Om boka

Kongemakersken

Tanaquil kom fra Tarchuna (Tarquinia), en av Erurias viktigste byer, og levde på 600/500-tallet før vår tid. På den tiden hadde etruskiske kvinner en fremtredende stilling, og Tanaquil var augur, hun kunne lese og tolke tegn fra gudene, som fuglenes flukt og andre tegn i naturen. Dette ga makt i det etruskiske samfunnet, der ingen viktige handlinger kunne utføres uten at gudene var spurt til råds.

Den rødhårete og temperamentsfulle jentungen pekte seg tidlig ut som utvalgt av gudene, og hennes råd og varsler fikk stor betydning for den politiske utviklingen i området. Tanaquil hjalp to konger til Romas kongestol, sin egen ektemann, Lauchme, som fikk navnet Lucius Tarquinius, og etter ham, fostersønnen Servius Tullius.

 

 

AMFORA – Art and Media Forum – ble startet i 2001 som Forum for Kultur og Multimedia. I 2001 gjennomførte forumet en utredning som førte fram til opprettelsen av Parkteatret scene i 2002. I 2003 gjorde vi ferdig en utredning av det som ble kalt Akerselva Innovasjonspark. Skiftet navn til AMFORA i 2004.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s